نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران

سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران


این سامانه کاملترین بانک اطلاعات قوانین و مقررات کشور است که متن تنقیح شده احکام قانونی را در اختیار مدیران، کارگزاران نظام و عموم شهروندان قرار داده است. دستیابی سریع به تمامی قوانین و بسیاری از مقررات وضع شده و آرا و نظرات صادره از ابتدای دوران قانونگذاری (1285 هـ ش) تاکنون، امکان بررسی روند تاریخی یک قانون یا مقرره، ملاحظه اطلاعـات شناسـنامــه ای قانــون و مقـرره بـا پــایبـنــدی کـامل به سند انتشار (روزنامه رسمی و نسخه ابلاغی)، تفکیک موضوعی (کدگذاری) قوانین و مقررات، تفکیک قــوانین و مقـررات براساس وضعـیت اعتبار آنها در کنار جستجوی پیشرفته با داشتن متغیرهای متنوع، تنها بخشی از امکاناتی است که این سامانه در اختیار کاربران قرار میدهد. بهره مندی از امکانات این سامانه، بدون عضویت و صرف هزینه میسر میباشد. این سامانه ملی از دو نسخه عمومی (برای بهره برداری عموم شهروندان) و نسخه تخصصی (برای استفاده حقوقدانان و متخصصان) برخوردار است.

آدرس شبکه دولت : Dotic.dolat.ir نسخه عمومی و تخصصی سامانه ملی قوانین و مقررات

آدرس اینترنت : Qavanin.ir

تلفن پشتیبانی : 64453210


اطلاعات سرویس

نام دستگاه نهاد ریاست جمهوری
واحد متولی معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری
سال راه اندازی 1389