نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران

سامانه پیگیری تحقق وعده های رییس جمهور


این خدمت در راستای پیگیری عملکرد دستگاه­ ها در راستای میزان تحقق وعده­ های انتخاباتی ریاست محترم جمهور، راه ­اندازی گردیده است. دستگاه های اجرایی کشور اطلاعات آخرین اقدامات مربوط به وعده­ های مربوط به خود را در این سامانه وارد می ­نمایند تا امکان پیگیری این وعده­ ها توسط معاونت هماهنگی و نظارت معاون اول ریاست جمهور پدیدار شود.


اطلاعات سرویس

نام دستگاه معاونت هماهنگی و نظارت معاون اول رییس جمهور
واحد متولی مرکز داده نهاد ریاست جمهوری
سال راه اندازی 1394