نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور


این خدمت در جهت آگاهی سریع و مطمئن هم میهنان ارجمند در سراسر کشور از تمامی قوانین و مقررات لازم الاجرای کشور از جمله قوانین ابلاغی رییس جمهور، مصوبات هیأت وزیران، مصوبات رییس قوه قضاییه، مصوبات شوراهای عالی، بخشنامه های سازمان امور مالیاتی، آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری و... میباشد. همچنین از طریق این پایگاه، نظرات شورای نگهبان، اعلام نظر رییس مجلس شورای اسلامی راجع به مصوبات هیات دولت، خلاصه مذاکرات مجلس شورای اسلامی، گزارش های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و ... به طور مستمر و به هنگام، بارگذاری میشود. از مهمترین ویژگی های این پایگاه خبری میتوان به صفحات اختصاصی دستگاه های اجرایی، دسته بندی موضوعی اخبار و صفحات اختصاصی مراجع وضع قوانین و مقررات کشور اشاره کرد.

آدرس شبکه دولت : Dotic.dolat.ir

آدرس اینترنت : Dotic.ir

تلفن پشتیبانی : 64453210


اطلاعات سرویس

نام دستگاه نهاد ریاست جمهوری
واحد متولی معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری
سال راه اندازی 1397