نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران

سامانه مدیریت اسناد یکپارچه دولت (ساد)


این خدمت جهت به اشتراک گذاری اسناد مهم و تایید اصالت مکاتبات به عنوان سامانه مدیریت اسناد مرکزی دولت راه اندازی شده است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد این سامانه می توانید به تالار تخصصی گفتگوی ساد مراجعه نمایید.


اطلاعات سرویس

نام دستگاه نهاد ریاست جمهوری
واحد متولی مرکز داده نهاد ریاست جمهوری
سال راه اندازی 1395