نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران

سامانه یکپارچه تعاملات الکترونیکی دولت(سیتاد)

امکان تبادل اطلاعات بین سامانه های مختلف دستگاه های متصل به شبکه دولت را فراهم می نماید.

امکان تبادل اطلاعات بین سامانه های مختلف دستگاه های متصل به شبکه دولت را فراهم می نماید


اطلاعات سرویس

نام دستگاه نهاد ریاست جمهوری
واحد متولی مرکز فناوری اطلاعات
سال راه اندازی 1393