نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران

استعلام مدارک تحصیلی

این خدمت امکان استعلام اصالت مدارک تحصیلی را برای دستگاه های متصل به شبکه دولت فراهم می‌نماید.

اطلاعات سرویس

نام دستگاه وزارت علوم تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت آموزش و پرورش ، دانشگاه آزاد اسلامی، حوزه های علمیه
واحد متولی ادارات فناوری اطلاعات و ارتباطات، وزارت خانه ها، سازمان ها و دانشگاه های مرتبط
سال راه اندازی در دست اقدام