نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران

استعلام نظام وظیفه

این خدمت امکان استعلام اصالت کارت پایان خدمت را برای دستگاه های متصل به شبکه دولت فراهم می نماید.

اطلاعات سرویس

نام دستگاه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
واحد متولی سازمان نظام وظیفه عمومی کشور
سال راه اندازی در دست اقدام