نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران

استعلام مدارک هویتی

این خدمت امکان استعلام مدارک هویتی اشخاص، شامل ( شناسنامه و کارت ملی ) را برای دستگاه های متصل به شبکه دولت فراهم می نماید .

اطلاعات سرویس

نام دستگاه سازمان ثبت احوال کشور
واحد متولی معاونت فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی
سال راه اندازی 1393