نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران

ساماندهی فضاهای اداری کشور


این خدمت در راستای جمع آوری اطلاعات فضاهای اداری جهت مدیریت و ساماندهی بهینه ساختمان­ها و فضاهای اداری در اختیار دستگاه های دولتی راه­ اندازی شده است.


اطلاعات سرویس

نام دستگاه وزارت کشور
واحد متولی مرکز توسعه دولت الکترونیک،فناوری اطلاعات وآمار
سال راه اندازی 1392