نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران

سامانه نظارت آنی معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی (سناما)


هدف از ارائه این خدمت، تامین ابزار رایانه ای مناسب جهت تسهیل در فرآیندهای تهیه صورتحساب عملکرد بودجه کل کشور مطابق اهداف سازمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد.


اطلاعات سرویس

نام دستگاه وزارت امور اقتصادی و داریی
واحد متولی مرکز داده وزارت امور اقتصادی و دارایی
سال راه اندازی 1393