نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران

سوالات متداول


پرسش های متداول

- چه هزینه هایی بابت متصل شدن به شبکه دولت باید پرداخت شود؟

   هزینه مودم رایگان میباشد متقاضی فقط هزینه استفاده از ADSL را پرداخت میکند که بر روی قبض تلفن اعمال میشود.

- برای افزایش تعداد کاربران چه راهکاری وجود دارد؟

 متقاضی پس از اعلام یه خط شماره تلفن از طریق  username&password قادر به افزایش تعداد کاربران خود هست.

- زمان متصل شدن به شبکه دولت چه میزان میباشد؟

اگر همه شرایط مورد نیاز فراهم باشد بین 10 تا 14 روز زمان میبرد.