نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران

سومین جلسه کمیته هوشمند سازی استان در محل تالار اجتماعات دانشگاه علوم پزشکی مشهد

تاریخ انتشار : 1398/10/22

روز ۵ شنبه مورخ ۹۸/۱۰/۱۹ ،سومین جلسه کمیته هوشمند سازی استان در محل تالار اجتماعات دانشگاه

 

علوم پزشکی مشهد ، با حضور شرکتهای معین حوزه هوشمندسازی استان و معاونین توسعه مدیریت

 

و مدیران فناوری اطلاعات  دستگاه های اجرایی استان و حضور آقایان  ملایجردی و طهماسبی از نهاد

 

ریاست جمهوری برگزار گردید. در این جلسه دو شرکت معین حوزه هوشمند سازی، گزارش و طرح های خود در تعامل و مشارکت با دستگاه های

اجرایی استان ،برای  خدمت رسانی بهتر به شهروندان و توانمندسازی نیروی انسانی و افزایش فرصت شغلی ارائه کردند.

 

همچنین در راستای تحقق و توسعه راهکارهای سلامت هوشمند در استان، تفاهم نامه اختصاصی سه جانبه فی مابین شرکت ابرسلامت سینا ،

دانشگاه علوم پزشکی مشهد و استانداری خراسان رضوی منعقد شد.