نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران

مهندس قربانی مدیر فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری مازندران در خصوص توسعه شبکه دولت عنوان کرد:

تاریخ انتشار : 1397/06/24

با عنایت به رویکرد مرکز فاوای ریاست جمهوری در خصوص توسعه شبکه دولت در شهرستان ها و ارائه خدمات الکترونیکی، همسو‌سازی و هماهنگی برای استفاده از ظرفیت‌های ICT به صورت یکپارچه برای رسیدن به دولتی فراگیر و هوشمند، در استان مازندران از سال 1381 زیرساخت های لازم بمنظور کاهش هزینه ها و افزایش سرعت در انجام کار‌ها و امور اداری مهیا گردیده و تاکنون 607 دستگاه ( 504 دستگاه و 103 دفتر پیشخوان دولت) به شبکه دولت پیوسته اند و در این راستا تجهیزات لازم در مراکز مخابراتی امام، معلم و انقلاب ساری مستقر و همچنین جهت توسعه شبکه دولت در سطح شهرستان های استان، تفاهم نامه هایی با شرکت آسیاتک و مخابرات منعقد گردیده است.

هم اکنون 425 دستگاه های اجرایی و شهرداری ها و 79 فرمانداری و بخشداری در استان به شبکه دولت متصل می باشند که امکان بهره برداری از ظرفیت های مستقر بر روی این بستر از جمله سامانه های ملی شامل: سامد (سامانه الکترونیکی مردم و دولت)، سناما (سامانه نظارت آنی و معاونت نظارت مالی و خزانه داری کشور)، سماد (ثبت و گزارش گیری بدهی ها و مطالبات وزارت امور اقتصادی و دارایی)، مقامات، سنا (سامانه نظارت الکترونیکی دیوان محاسبات)، رصد (راه اندازی سامانه های استعلام و پیگیری پی نوشتهای محترم ریاست جمهوری)، سامانه جامع آمار و اطلاعات آبادیهای کشور، ساد (سامانه اسناد دولت)، دفترچه تلفن، سرمایه های شبکه دولت، ساختار سازمانی، سامانه سرویس داده های عمومی دولت و ...

 و سامانه استانی شامل: سامانه دریچه ذیحسابان(سامانه ارسال فایل و اخذ تاییدیه)، پستخانه (سامانه امن یکپارچه مراسلات الکترونیکی دولت) و ...  را دارند.

همچنین اتصال 103 دفتر پیشخوان دولت به شبکه مذکور به منظور کاهش مراجعه حضوری مردم به دستگاه ها محقق گردیده است و اتصال دفاتر پستی استان به شبکه دولت استان مراحل نهایی را سپری می کند.

VPN سرور استانی شبکه دولت جهت سرویس دهی به دستگاه ها راه اندازی گردیده و پشتیبانی از شبکه دولت و سامانه های مستقر بر آن، پیگیری و مانیتورینگ و رفع قطعی های بوجود آمده در هریک از دستگاه های اجرایی با جدیت دنبال میگردد.

بمنظور افزایش سرعت اتصال دستگاه ها به سامانه های ملی، ارتباط شبکه دولت استان تا تهران ازm 2 به m8 در حال ارتقاء می باشد.

ضمناً با برنامه ریزی های صورت گرفته مقرر است کلیه دستگاه های شهرستان‌های استان تا پایان امسال به شبکه مذکور متصل گردند.