نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران

رونمایی از 6 طرح زیر ساخت فناوری اطلاعات و خدمات دولت الکترونیک در گیلان