نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران

پیام رسان نوین دولت (پرند)


این خدمت جهت امکان برقراری تماس تلفنی امن همچنین ارسال امن فایل و پیام بر روی بستر شبکه دولت راه اندازی شده است.


اطلاعات سرویس

نام دستگاه نهاد ریاست جمهوری
واحد متولی مرکز داده نهاد ریاست جمهوری
سال راه اندازی 1395