نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران

سامانه پایش اطلاعات کشور(پاک)

داشبورد دولت تجمیعی از شاخص‌های استراتژیک و تحلیلی و عملیاتی است که از طریق تجمیع اطلاعات،امکان بهره‌گیری ذینفعان اصلی داشبورد را از شاخص‌ها، گزارش‌ها و نمودارها مهیا می‌سازد .

سامانه پاک داشبورد دولت تجمیعی از شاخص‌های استراتژیک و تحلیلی و عملیاتی است که از طریق تجمیع اطلاعات، امکان بهره‌گیری ذینفعان اصلی داشبورد را از شاخص‌ها، گزارش‌ها و نمودارها مهیا می‌سازد تا مدیران با استناد به آن بتوانند در هر لحظه عملکرد دولت در حوزه های مختلف را مشاهده و وضعیت آن را نسبت به چشم اندازهای کوتاه و بلند مدت مقایسه و بررسی نموده و امکان بهینه سازی فرآیند تصمیم سازی مدیران را جهت بهبود عملکرد بخش های مختلف دولت مهیا سازند.

توجه: 

- در صورتی که سایت در دسترس نمی باشد با شماره های 02164458940  - 02164458941  تماس حاصل فرمایید.

- در صورتی که سایت را مشاهده می نمایید و با مشکل فنی روبرو می شوید با شماره 02188813830 شرکت سان ( آقایان اختیار دار و دریامهر) تماس حاصل فرمایید.

 


اطلاعات سرویس

نام دستگاه نهاد ریاست جمهوری
واحد متولی مرکز داده نهاد ریاست جمهوری
سال راه اندازی 1396